Коротка характеристика блоків апаратури запуску

Предыдущая567891011121314151617181920Следующая

Пульт оператора(рис. 4.2) є керуючим блоком. На ньому розміщені органи керування, контролю й регулювання.

Органи керування включають:

тумблер АОЗ — відключає блокування ланцюга пуску ракети за сигналом з апаратури оцінки зони про знаходження цілі в зоні пуску ракет 9М37М та 9М37;

перемикач ПРИВОД – ВЫКЛ – РУЧНОЙ — керує роботою приводів наведення пускової установки. У положенні ПРИВОД перемикач забезпечує ввімкнення приводів наведення й автоматичне відпрацьовування попереджень при пуску ракети, а також увімкнення системи пеленгування пасивного радіопеленгатора. При несправному обчислюванні попереджень оператор установлює цей перемикач у положення РУЧНОЕ й при пуску ракети вводить попередження за допомогою пульта наведення. У цьому положенні перемикача також забезпечується ввімкнення приводів наведення й системи пеленгування пасивного радіопеленгатора;

перемикач ФОН — служить для східчастої зміни коефіцієнта підсилення схеми, що управляє ввімкненням режиму “Слідкування”, має три положення;

тумблери ПИТАНИЕ 24 В, 28 В. Тумблером ПИТАНИЕ 24 В забезпечується подача в апаратуру напруги 24 В постійного струму від системи електроживлення. Тумблер ПИТАНИЕ 28 В вмикає вторинне джерело живлення апаратури запуску;

Рис. 4.2. Пульт оператора

тумблер РЕЖИМ має два положення: БОЕВОЙ і УЧЕБНЫЙ. У положенні БОЕВОЙ встановлюється безпосередньо перед бойовими пусками, а також при перевірці працездатності апаратури запуску за допомогою пульта перевірки 9В738М. У всіх інших випадках тумблер повинен перебувати в положенні УЧЕБНЫЙ. Тумблер закритий кришкою, що пломбується;

перемикач РОД РАБОТЫ − має п’ять положень. У положення АВТ. встановлюється для ввімкнення в апаратурах режиму автоматичного перемикання постів. Установлюючи перемикач в одне з положень 1, 2, 3 або 4, оператор вмикає апаратуру в режим одиночної підготовки постів, при цьому до апаратури підключається той пост, номер якого відповідає положенню перемикача;

тумблер ПСП — служить для ввімкнення блоку фазового відведення апаратури запуску й плати селекції перешкод ракети 9М37М при пусках в умовах застосування супротивником організованих оптичних перешкод;

перемикач РЕЖИМ ПСП — забезпечує зміну режиму роботи блоку фазового відведення й плати селекції перешкод;

пристрій аварійного скидання ракет — містить у собі кришку, відкривання якої забезпечує спрацьовування механізму відкривання кришки контейнера ракети, обраної для скидання, і кнопку, при натисканні якої забезпечується скидання ракети. Кнопка перебуває під кришкою. Кришка фіксується в закритому положенні й повинна бути опломбована;кнопка АЦВ (автоматизована цілевказівка) − у бойових машинах модифікації М не задіяна. У бойових машинах модифікації М2 служить для ввімкнення в приводі горизонтального наведення пускової установки режиму автоматичного відпрацьовування цілевказівки від пункту керування ПУ-12М;

тумблер БЛ по 1РЛ встановлюється у положення ОТКЛ., якщо необхідно відключити блокування ланцюга пуску ракети за сигналом “Свій” з наземного радіолокаційного запитувача. Тумблер перебуває під кришкою, що пломбується.

Органи контролю включають:

вольтметр − за допомогою якого контролюються вихідні напруги вторинного джерела живлення. Вольтметр постійно підключений для контролю напруги 28 В. Для контролю напруги 30 В необхідно натиснути кнопку КОНТРОЛЬ 30 В;

лампа підсвічування шкали вольтметра − загоряється, якщо пускова установка зафіксована в бойовому положенні (замкнуті блокування БОЕВОЙ, РАБОТА) і замкнені люки бойової машини та бронескло оператора (замкнуті блокування ЛЮК КОМАНДИРА, ЛЮК ВОДИТЕЛЯ, СТЕКЛО);

сигнальна лампа Н − загоряється при ввімкненні в ракеті 9М37М (9М37) інфрачервоного каналу;

транспаранти БОЕВОЙ, УЧЕБНЫЙ − при ввімкненні живлення апаратури запуску висвічується транспарант, що відповідає положенню тумблера РЕЖИМ;

транспарант БОРТ − висвічується при ввімкненні в апаратурі режиму “Борт”;

транспаранти 1, 2, 3 й 4 − при ввімкненні живлення апаратури запуску висвічується транспарант із номером поста, ракета якого підключена до апа-ратури. При установці перемикача РОД РАБОТИ в положення 1, 2, 3 й 4 по висвітленні відповідного транспаранта можна перевіряти наявність ракет на напрямних і надійність їхнього підключення до апаратур;

сигнальні лампи КОНТР. ПЗ. ОХЛ. I, II — дозволяють перевіряти цілісність пірозапалів блоку азотного живлення ракет 9М37М і 9М37. Якщо піро-запали справні, лампи горять;

транспарант БЛОКИРОВАНИЕ ПО 1РЛ246 ОТКЛЮЧЕНА — висвічується при установці тумблера БЛ по 1РЛ246 у положення ВЫКЛ.;

сигнальна лампа ПОХОД — загоряється при стопорінні пускової установки в похідному положенні.

Органи регулювання включають:

потенціометр РЕГ. 28 В — служить для регулювання напруги 28 В на виході вторинного джерела живлення;

потенціометр ЯСКРАВІСТЬ — використовується для регулювання яск-равості світіння транспарантів.

Блок релейний є основним комутуючим блоком апаратури запуску, що забезпечує:

послідовне ввімкнення режимів “Борт”, “Слідкування”, “Пуск”;

видачу в автопілот ракети команд “Уперед”, “Назад”, “Верх”, “Низ”;

ввімкнення форсованої підтримки обертів ротора ГСН ракети 9М31М.

Схема блоку виконана на реле різних типів. На верхній стінці корпуса блоку розміщені два запобіжники − Пр1 і Пр2, які встановлені в ланцюгах подачі напруги 24 В у апаратурі.

Блок комутації є сполучною ланкою апаратур запуску з ракетами й забезпечує:

підключення до апаратур всіх ланцюгів ракети, обраної для пуску;

подачу в ракету всіх живлячих напруг і команд; автоматичне перемикання напруги розгону ротора ГСН ракети на напругу підтримки обертів;

роботу апаратури у режимі автоматичного перемикання постів;

розарретування ГСН при ввімкненні режиму “Слідкування” і ввімкнення сигналу “Відведення”;

відключення сигналу “Відведення” за командою “Пуск”; увімкнення пірозапалів батареї живлення; порохового газогенератора, запобіжно-виконавчого механізму й двигуна ракети по команді “Пуск”;

перемикання каналів ГСН ракет 9М37М і 9М37; підпал пірозапалів блоку азотного живлення для підбурення азоту після старту ракет 9М37М і 9М37.

Конструктивно блок виконаний у вигляді чотирьох однакових плат постів і загальної частини.

Блок зв’язку є ланкою, що аналізує, апаратури запуску й забезпечує:

аналіз величини й форми сигналу, що надходить із ГСН; видачу сигналу на розорієнтування ГСН при захвату цілі; видачу звукових сигналів, які через апаратури зв’язку надходять у головні телефони оператора при ввімкненні режимів “Борт”, “ Слідкування ”, “Пуск”;

ввімкнення при необхідності форсованого орієнтування ГСН ракет 9М37М і 9М37;

вироблення команди на ввімкнення форсованої підтримки обертів рото-ра ГСН ракети 9М31М.

Функціонально блок виконаний у вигляді двох самостійних схем: схеми аналізу звуку й схеми форсованого арретування (ФА) і форсованої підтрим-ки (ФП) (рис. 4.1).

Блок перетворення й керування забезпечує: автоматичний аналіз типу ракети, підключеної до апаратур, і видачу команди на комутацію всіх ланцюгів апаратури для роботи з даним типом ракет;

посилення сигналів кутової швидкості лінії візування ракета — ціль (ΩГ, ΩВ), що надходять із ГСП ракети 9М37М (9М37); посилення сигналів кутової швидкості лінії візування ракета − ціль, що надходять із ГСН ракети 9М31М (Ω1, Ω2), і їхнє перетворення в сигнали (Ω1, Ω2). Необхідність перетворення продиктована тим, що пускова установка працює в системі координат “ + “, а із ГСН ракети 9М31М приходять сигнали в системі координат “X”;

обчислення сумарної кутової швидкості лінії візування (Ω∑), необхідної для забезпечення роботи апаратури оцінки зони;

керування приводом марки, що стежить, візирного пристрою.

Конструктивно блок виконаний у вигляді окремих плат (рис. 4.1).

Блок фазованого відведення призначений для керування роботою плати селекції перешкод ракети 9М37М. Функціонально він розділений на (рис. 4.1) плати: орієнтування; відведення; інвертора.

Вторинне джерело живлення (ВДЖ) призначене для перетворення напруги первинного джерела живлення (21,6 В –28,8 В) у стабілізовані напруги 28 й 30 В.

Конструктивно ВДЖ виконаний у вигляді двох блоків: перетворювача й стабілізатора.

Функціонально до складу вторинного джерела живлення входять (рис. 4.1) схема ввімкнення, канал 28 В та канал 30 В. Обидва канали виконані за аналогічними схемами.

Вихідні напруги вторинного джерела живлення контролюються за допомогою вольтметра, установленого на пульті оператора. Там же розміщений потенціометр РЕГУЛИРОВКА 28 В, за допомогою якого регулюється вихідна напруга каналу 28 В.


5554473194179595.html
5554514204876393.html
    PR.RU™