Важливо дотримуватися мінімальних вимог. 18 страница

Важливо дотримуватися мінімальних вимог. 18 страница
Предыдущая28293031323334353637383940414243Следующая


Код Найменування Елемент Тех. Вимоги (критерії оцінювання)
Вар-сть
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: внутрішня частина стегон,
SP12 Inverted thigh hold 0.4 передня частина корпусу
- Положення рук/хват: руки перехоплюють
tuck
ноги, не торкаючись пілона
- Положення ніг: перевернуте групування
- Положення тіла: перевернуте, спиною
в напрямку підлоги
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: коліно та стегно
SP13 Outside knee hang 0.4 - Положення рук/хват: кисті рук тримають
обидві стопи
closed fang
- Положення ніг: положення «fang»
- Положення тіла: перевернуте
- Початкове положення: на пілоні
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: стегна, корпус, верхня
Craddle spin pike частина стегон
SP14 0.5 - Положення рук/хват: руки перехоплюють
no hands
ноги
legs fully stretched
- Положення ніг: ноги випрямлені і зведені
разом в положення «pike»
- Положення тіла: обгорнене навколо
пілона і паралельно підлозі
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: кисть та рука, стегна,
корпус
- Положення рук/хват: руки випрямлені
SP15 Craddle spin 0.5 ближня рука тримається за пілон, дальня
one handed pike рука відтягнута від тіла
- Положення ніг: ноги випрямлені і зведені
разом в положення «pike»
- Положення тіла: обгорнене навколо
пілона і паралельно підлозі
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: лікті, лопатки
SP16 Elbow spin 0.5 - Положення рук/хват: ліктьовий хват
- Положення ніг: обидві ноги віддалені на
attitude
висоті паралельно підлозі
- Положення тіла: спиною до пілона, тіло
Паралельно підлозі
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: кисті рук, плече
SP17 Iguana fang 0.5 - Положення рук/хват: хват «ігуана»
- Положення ніг: обидві ноги зігнуті в
положенні fang
- Положення тіла: iперевернуте, вигин у
спині
Код Найменування Елемент Тех. Вимоги (критерії оцінювання)
Вар-сть
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
SP18 Pencil spin baseball 0.5 - Точки контакту: кисті рук
- Положення рук/хват: бейсбольний хват
grip
- Положення ніг: ноги випрямлені і зведені
разом в положенні «pencil»
- Положення тіла: вертикальне
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: кисті рук
SP19 Straddle spin 0.6 - Положення рук/хват: бейсбольний хват
2 hands up - Положення ніг: ноги випрямлені в роз-
веденому положенні, паралельно підло-
зі або вище стегон
- Положення тіла: вертикальне
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: лікоть ближньої руки
- Положення рук/хват: одна рука в ліктьо-
SP20 Elbow attitude spin 0.7 вому хваті, інша рука в положенні на
вибір, не торкаючись пілона
- Положення ніг: передня нога зігнута під
Кутом, задня нога випрямлена
- Положення тіла: вертикальне, віддалене
від пілона
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: кисті рук
SP21 0.7 - Положення рук/хват: руки випрямлені,
Parallel split spin базовий хват
- Положення ніг: ноги розкриті в шпагаті
паралельно пілону
- Положення тіла: вертикальне
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: кисті рук, задня частина
ніг
SP22 Tuck through spin 0.7 - Положення рук/хват: розділений хват,
руки не торкаються ніг
pike
- Положення ніг: ноги випрямлені і зведені
разом в положенні «pike»
- Положення тіла: тіло та ноги перед
пілоном перпендикулярно йому, пара-
лельно підлозі
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: стегна та верхня частина
SP23 0.8 стегон
Cradle spin no hands - Положення рук/хват: руки не торкаються
тіла або пілона
- Положення ніг: групування
- Положення тіла: тіло в положенні перпен-
дикулярно пілону та паралельно підлозі

Код Найменування Елемент Тех. Вимоги (критерії оцінювання)
Вар-сть
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: кисті рук
SP24 0.8 - Положення рук/хват: кисті рук у прямому
Cupgrip pencil хваті
- Положення ніг: ноги випрямлені в поло-
женні «pencil»
- Положення тіла: вертикальне, відтягнуте
від пілона
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: рука та щиколотка ближ-
ньої ноги
SP25 Reverse butterfly 0.8 - Положення рук/хват: руки випрямлені,
extension Одна рука тримається за пілон, інша
тримає передню ногу
- Положення ніг: ноги розкриті в шпагаті
- Положення тіла: перевернуте
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: нога, плече/бік шиї
задня частина сідниць
SP26 0.8 - Положення рук/хват: руки випрямлені
Titanic support назад і не торкаються пілона
- Положення ніг: ноги випрямлені
- Положення тіла: вертикальне, верхня
частина тіла з вигином у спині
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: кисті рук
SP27 Cross bow 0.9 - Положення рук/хват:
- Положення ніг: ноги випрямлені в
2 hands on pole
розведеному положенні, не торкаються
пілона
- Положення тіла: перпендикулярно та
паралельно підлозі
- Утримання положення: не менше720°
обертання
- Точки контакту: щиколотки, передня та
SP28 0.9 задня гомілки, кисть
Supported sailor - Положення рук/хват: руки випрямлені,
кисть торкається пілона
- Положення ніг: випрямлені та зведені
разом
- Положення тіла: перевернуте
- Утримання положення: не менше 720°
обертання
- Точки контакту: згинальні м’язи стегон,
SP29 Crossed hands plank 1.0 кисті рук
- Положення рук/хват: перехресний хват
- Положення ніг: ноги випрямлені і зведені
разом, паралельно підлозі
- Положення тіла: паралельно підлозі
5556511551380523.html
5556549079358768.html
    PR.RU™