Вступ. Основні поняття про метрологію

Предыдущая123456789Следующая

Метрологія – вчення про міри.

Початок взаємовідносин між людьми неодмінно було пов’язано з необхідністю вимірювань і, відповідно, винайдення мір. В сиву давнину люди почали вимірювати довжину, пощу, об’єм, вагу, час та ін. Сама людина стала прототипом багатьох мір (крок, фут, лікоть, аршин та ін.). всі ці міри в різних країнах були різними за абсолютними значеннями. Тому у народі ходить приказка „Всяк міряє на свій аршин”.

По цей час захоплюються логічністю та стрункістю системи одиниць стародавнього Вавилону. Його основа – одиниця довжини лікоть – міра , що розповсюдилась практично по всьому стародавньому світі:

Міра площі – квадрат із стороною один лікоть,

Міра об’єму – куб зі стороною один лікоть,

Міра ваги – вага води в об’ємі кубічного ліктя.

Для того, щоб оцінити геніальність безіменних творців цієї системи, достатньо згадати, що той же самий принцип все виражати через одиницю довжини (метр) здійснили засновники сучасної метричної системи.

Цікаво: при польоті на Марс похибка в швидкості на 1 м/с (при третій космічній швидкості ≈9000 км/с) викличе відхилення траєкторії апарату на ≈100000км.

Вислови стародавніх вчених кажуть: „Людина – міра всіх речей”.

Одиниці вимірювання в стародавні часи.

Одиниці довжини:

Вершок – довжина фаланги вказівного пальця (≈4,445 см).

Махова сажень – відстань між кінцями пальців витягнутих рук .

Сажень косий – відстань від п’яти однієї ноги до кінця пальців витягнутої руки навпроти.

Лікоть (з перської мови – арш, тобто аршин) – відстань від ліктьового згину руки людини до кінця середнього пальця витягнутої руки (≈0,7112 м).

Дюйм – довжина другого суглобу великого пальця руки (≈25,4 мм).

Фут – довжина ступні людини (≈1фут=12 дюймів=304,8 мм).

Ярд – відстань від кінчика носа англійського короля Генріха 1 (XΙ-XΙΙ ст.) до кінця середнього пальця його витягнутої руки

1 ярд = 3 фута=914,4 мм(точно).

1 Аршин = 711,2 мм - стародавня руська міра довжини. Аршином, також називали мірну лінійку, на яку, зазвичай наносили поділки у вершках

Для мелких мер длины базовой величиной была, применяемая испокон на Руси мера - "пядь" (c 17-го века - длину равную пяди называли уже иначе – "четверть аршина", "четверть", "четь"), из которой глазомерно, легко можно было получить меньшие доли – два вершка (1/2 пяди) или вершок (1/4 пяди).

„Законний дюйм” – довжина трьох ячмінних зерен.

1 миля = 5280 футів =1760 ярдів =1609,344 м.

1 миля морська (Великобританія) =1853,18 м.

1 миля морська (міжнародна)=1852 м (точно).1 миля морська (США)=1852 м (точно).

1 миля (міжнародна)=1609,34 м (точно).

Якщо чехові або словакові сказати, що до місця призначення „пара шагов”, то останні шукатимуть попутний транспорт так як в Чехословччині – ШАГ=1,9 км.

Аршин та лікоть одного походження (аршин з персидської мови – лікоть). Ця міра довжини збереглась в Болгарії та Югославії:

1 Лок’ть = 65 см – в Болгарії ;

1 Аршин = 71,2 см – в Югославії.

Міри довжини вживані в XVII сторіччі в Росії.

Мера Значення
в руських мерах в метричних мерах
Верста 100 сажнів 2,16 км
50 сажнів 1,08 км
Сажень 3 аршина 2,16 м
Аршин 4 четверті 72 см
Лікоть 10 2/3 вершка 48 см
Четверть аршина ("пядь") 4 вершка 18 см
Вершок 4,5 см

Винные меры


5559369966111322.html
5559409342140637.html
    PR.RU™