ГОСПОДАРСТВО ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Свириденко Діма

Економіка Хмельницької області має індустріально-аграрний характер. Пріоритетні галузі – сільське господарство, харчова промисловість, електроенергетика, машинобудування та промисловість будівельних матеріалів. Промислове виробництво в основному зосереджено у містах: Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Шепетівка, Славута, Нетішин. Області належать провідні місця у загальнодержавному виробництві масла вершкового, цукру-піску, макаронних виробів, чоловічих костюмів, взуття, цементу, руберойду, котлів центрального опалення, газових лічильників, електроенергії тощо.

Економічні реформи та соціальні перетворення в країні внесли зміни у структуру господарства області. Зменшилася питома вага підприємств державної форми власності.

Найбільшу частку становлять підприємства колективної, приватної та комунальної форми власності.

Серед підприємств, які впроваджують інновації, значне місце займають підприємства з недержавною формою власності. Основні вкладення здійснюються в освоєння нових видів продукції, значну частку яких становлять товари народного споживання, виготовлені підприємствами текстильної, швейної та харчової промисловості. Впровадження нових технологій у виробництво сприяє економії енергоресурсів і матеріалів.

Хмельниччина створює майже 2,3 % валового регіонального продукту України. Збільшення випуску промислової продукції спостерігається майже в усіх основних видах діяльності, зокрема, в легкій промисловості, машинобудуванні, виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції, металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, хімічній та нафтохімічній промисловості.

У структурі реалізації промислової продукції найбільша частка припадає на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

На підприємствах області введено в дію потужності з виробництва продуктів з м'яса, пива, одягу робочого, столярних виробів, виробів з деревини, меблів, машин сільськогосподарських для підготовки чи культивації ґрунту, вапна, з переробки м'яса та інші.

Найбільше багатство області – це родючий чорнозем. Агробізнес є однією з профільних галузей спеціалізації області в державному поділі праці. Враховуючи географічне положення та кліматичні умови, аграрний сектор регіону належить до високопривабливого щодо інвестування.

Площа сільськогосподарських угідь складає 1534,3 тис. га, або 3.7 % угідь України. У галузевій структурі сільського господарства рослинництво становить 56 %, тваринництво – 44%.

Найбільші посівні площі в області займають зернові культури, серед них – озима пшениця, та цукрові буряки. Вирощують також ячмінь, горох, овес, гречку, кукурудзу та ін. Понад 40% посівних площ займають кормові культури (багаторічні трави, кукурудза на силос, горох, вика, кормові буряки, люцерна, ріпак).Найважливішими галузями тваринництва є м'ясо-молочне скотарство і свинарство. Розвинені також птахівництво, вівчарство, кролівництво, бджільництво, рибництво.

В області продовжується реформування земельних, майнових і виробничих відносин, відбувається стабілізація і подальше зростання сільськогосподарського виробництва, вирішення проблем гарантованого продовольчого забезпечення області, створення умов для ресурсного забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції та її реалізації.

Виробництво сільськогосподарської продукції зростає за рахунок планомірної роботи із залучення інвесторів, застосування виробниками прогресивних методів вирощування культур на які є попит на ринках як України, так і дальнього зарубіжжя.

Сприятливе географічне положення, значний потенціал земельних, водних, рекреаційних, мінерально-сировинних і трудових ресурсів області створюють усі можливості для економічного зростання, розвитку міжнародного співробітництва, торговельних зв‘язків, залучення транзитних вантажів покращання структурних пропорцій економіки.

Провідне місце в господарському комплексі області займає промисловість, для розвитку якої тут є сприятливі умови: достатня кількість кваліфікованих трудових ресурсів, нерудних корисних копалин, сільськогосподарської сировини. На цій основі сформувалися галузі харчової, легкої, машинобудівної промисловості, виробництво будівельних матеріалів. Розвинені також деревообробна, паливно-енергетична, хімічна та інші галузі.

У промисловому комплексі налічується понад 1300 підприємств, на яких зайнято понад 20 % загальної чисельності найманих працівників та задіяно понад 37% основних засобів економіки області.

Протягом останніх років на Хмельниччині у промисловості загалом та у більшості основних видів промислової діяльності спостерігаються позитивні темпи зростання обсягів виробництва.

Харчова промисловість Хмельниччини є одним із пріоритетних напрямів для залучення інвестицій. Частка харчової промисловості у загальнообласному промисловому виробництві становить майже 30 %. Крім того, область – один з найважливіших в Україні регіонів цукроваріння, де діють 10 цукрових заводів. Є потенційні можливості щодо експорту цукру.Підприємства галузей машинобудування та металообробки виробляють апаратуру енергоощадних технологій, портативну медичну техніку, телевізори кольорового зображення, авіаційне радіонавігаційне обладнання, спеціальні вироби для авіаційної техніки, котли опалювальні, ковальсько-пресові машини, трансформатори, сільськогосподарські машини, технологічне обладнання для харчової промисловості, кабель, електротехнічні вироби тощо.

Підприємства галузі будівельних матеріалів та скловиробів виробляють цемент, залізобетонні та бетонні вироби і конструкції, сухі будівельні суміші, санітарну кераміку, скловироби тощо.

Легка промисловість області розвивається переважно на основі сировини, що завозиться (шкіра, вовна, бавовна, текстиль). Більшість підприємств галузі мають великі потенційні можливості і прагнуть до співпраці з потенційними інвесторами.

Велике значення для розвитку економіки області має електроенергетика. Її розвиток обумовлюють два основні підприємства – ВП «Хмельницька АЕС» та ВАТ ЕК «Хмельницькобленерго».

У промисловість області інвестовано понад 70 % загального обсягу прямих іноземних інвестицій. З метою подальшого залучення інвестиційних коштів розроблено низку інвестиційних проектів.

Хмельницька область має достатній потенціал для досягнення високих результатів економічного розвитку. Для цього необхідно створити нові робочі місця, відновити перспективні виробництва, впроваджувати нові технології, підвищити конкурентоспроможність продукції. Перераховані заходи сприятимуть упровадженню інвестиційного клімату в регіоні.


5561890696410565.html
5561939172960275.html
    PR.RU™